59471 - Η Κίνα

Ν. Λυγερός

Η Κίνα
μετέτρεψε
μια επιδημία
σε πανδημία
με ποσοστό
αποτελεσματικότητας 100%
αλλά το εμβόλιό της
δεν ξεπερνά
το 50%
έτσι φαίνεται
ξεκάθαρα
η ικανότητά της.