59472 - Η Ρωσία

Ν. Λυγερός

Η Ρωσία
δοκίμασε
το εμβόλιό της
στη Ρωσία
την Αργεντινή
και την Αλγερία
και αυτό
είναι ήδη
ενδεικτικό
από μόνο του.