59473 - Όταν μελετάς  

Ν. Λυγερός

Όταν μελετάς
το κείμενο
του Κοραή
βλέπεις
πόσο παλεύει
για να ξυπνήσει
ο Ελληνισμός
το 1801
και φαίνεται
πόσο υπεράνθρωπη
ήταν αυτή η υπέρβαση.