59474 - Κάθε φράση

Ν. Λυγερός

Κάθε φράση
της Ελλάδας
που γράφει
στα τέκνα της
μέσω του Κοραή
είναι ένα άγγιγμα
ψυχής
όταν σκεφτόμαστε
πότε έγινε
και με ποιο τρόπο.