59476 - Ο ενθουσιασμός

Ν. Λυγερός

Ο ενθουσιασμός
της ελευθερίας
επιτρέπει
υπερβάσεις
που αποδείχτηκαν
στην περίοδο
της Επανάστασης
ικανές
να ξεκινήσουν
την αντεπίθεση
του Ελληνισμού.