59480 - Έγινε αρχηγός

Ν. Λυγερός

Έγινε αρχηγός
της Φιλικής Εταιρείας
ο Αλέξανδρος
Υψηλάντης
το 1820
δηλαδή
μετά
τη συμμετοχή του
στο Συνέδριο
της Βιέννης
λόγω
του Τσάρου
Αλέξανδρου Α΄
της Ρωσίας.