59485 - Αυτός που έχασε

Ν. Λυγερός

Αυτός που έχασε
το μπράτσο του
στη Δρέσδη
δεν ήταν έτοιμος
να προσαρμοστεί
σε άλλο αγώνα
άλλης μορφής
γιατί δεν είχε
τις αναγκαίες γνώσεις
για τα δεδομένα
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
από την πλευρά των Ελλήνων.