59488 - Η ακτή του έργου

Ν. Λυγερός

Η ακτή του έργου
έγινε παρτιτούρα
για να φανεί
ο πλούτος των ήχων
που ήταν σιωπηλός
τόσα χρόνια
γιατί κανείς
δεν τόλμησε
να ακούσει
τη σιωπή
της βαθύτητας
του Χρόνου.