59494 - Όταν προσπαθείς

Ν. Λυγερός

Όταν προσπαθείς
με σταλινικές
μεθόδους
να μετατρέψεις
ένα ανθρώπινο
πρόβλημα
σε ιδεολογικό
είναι απλώς
ότι δεν ξέρεις
να κάνεις
τίποτα άλλο
αφού είσαι
κομματόσκυλο.