59497 - Τα κατεχόμενα εδάφη

Ν. Λυγερός

Τα κατεχόμενα εδάφη
της Φινλανδίας
δεν τα έχουμε
ξεχάσει
και ξέρουμε
ότι η Ρωσία
δεν τα έχει
επιστρέψει
από την εποχή
της σοβιετικής
εισβολής.