59499 - Οι απελάσεις των Εσθονών

Ν. Λυγερός

Οι απελάσεις των Εσθονών
αποτελούν
έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας
και το ξέρουν
και οι Σοβιετικοί
και οι Ρώσοι
διότι το έχει
αναγνωρίσει
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
πέραν της Βουλής
της Εσθονίας.