59500 - Είναι καλό

Ν. Λυγερός

Είναι καλό
που μιλάς
για τη φίλη σου
που πέθανε
γιατί έτσι
είμαστε μαζί σου
και την έχουμε πια
και εμείς
στη μνήμη μας
τη Γεωργία.