59502 - Το γλυκό της Βρετανίας

Ν. Λυγερός

Το γλυκό της Βρετανίας
ακολούθησε
την παράδοση
μέσω μαθήματος
εξ αποστάσεως
έτσι αποδείχθηκε
ότι η συνέχεια
αξιοποιεί
όλες
τις διακλαδώσεις
για να ζήσει.