59503 - Τα γλυκά μαθήματα

Ν. Λυγερός

Τα γλυκά μαθήματα
μεταμορφώνονται
σε μαθήματα
γλυκών
διότι
τα γαλλικά
είναι
ταυτόχρονα
και γλώσσα
ζαχαροπλαστικής
που διασχίζει
τους αιώνες.