59506 - Είναι ο Metternich

Ν. Λυγερός

Είναι ο Metternich
που έπλασε
στοιχεία
ενάντια στον Υψηλάντη
για να τον εγκαταλείψει
ο Τσάρος
Αλέξανδρος Α’
έτσι τον διέγραψαν
από τον στρατό
της Ρωσίας
κι έχασε
μολδαβούς
και βλάχους
που ήταν μαζί του.