59509 - Είναι ο Νικόλαος Α΄

Ν. Λυγερός

Είναι ο Νικόλαος Α΄
που διαπραγματεύτηκε
την απελευθέρωση
του Υψηλάντη
μετά από 7 χρόνια
φυλάκισης
αλλά ήταν πια
αργά
για να σωθεί
ο ήρωας.