59513 - Για τη Φιλική Εταιρεία  

Ν. Λυγερός

Για τη Φιλική Εταιρεία
ο Αλέξανδρος Υψηλάντης
έπαιξε ρόλο
θεμελιακό
αφού έλαβε
η Αόρατη Αρχή
σάρκα και οστά
για να μπορέσει
να υπερασπισθεί
το όραμα
του Ελληνισμού.