59553 - Η αξιολόγηση επιπέδων

Ν. Λυγερός

Ο πληθωρισμός των διπλωμάτων και των επιπέδων μάς αναγκάζει να επανεξετάσουμε όλα τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για να μην έχουμε τις επιπτώσεις ενός κρατισμού που θέλει μεν διπλώματα αλλά τελικά πιο πολύ για οικονομικό όφελος. Διότι όταν αξιολογούμε το επίπεδο με κριτήρια Έξυπνης Παιδείας αντιλαμβανόμαστε ότι τα επίσημα διπλώματα είναι απλώς υποβαθμισμένα. Αυτό το γεγονός το προσέξαμε βιωματικά σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς τόσο διαφορετικούς όσο το θέατρο, η ζωγραφική, η μουσική, το σκάκι, τα μαθηματικά, η φυσική, η αστρονομία, η ιστορία, η τεχνολογία και βέβαια η νοημοσύνη. Έτσι είναι προτιμότερο να επανεξετάσουμε τους υποψηφίους μέσω τεστ που γίνονται επιτόπου και με τη βοήθεια των υπολογιστών για να αποφύγουμε τις λανθασμένες εκτιμήσεις τόσο των γονέων όσο και των παραδοσιακών εκπαιδευτικών που δεν εξετάζουν τις σπάνιες περιπτώσεις αλλά παραμένουν στο επίπεδο της μαζικής σύγκρισης που δεν προσφέρει ειδικές ικανότητες για την ανέλιξη. Αυτή η περίοδος λόγω του εγκλεισμού μας επέτρεψε να πάμε σε βάθος σε αυτή την αξιολόγηση των επιπέδων. Έτσι τώρα μπορούμε να βοηθήσουμε έχοντας διαγνώσει το πραγματικό επίπεδο του ανθρώπου και όχι απλώς το επίσημο που τελικά είναι μόνο θεσμικό.