59557 - Με το Μάθημα

Ν. Λυγερός

Με το Μάθημα
έμαθες
για την καταγωγή σου
και βρήκες
στοιχεία προγόνων
που σου επιτρέπουν
να αποκτήσεις
την ταυτότητα
της Δυτικής
Αρμενίας.