59559 - Οι χωριάτες

Ν. Λυγερός

Οι χωριάτες,
οι παπάδες
και οι γιαγιάδες
βοηθούν
τη Διδασκαλία
να ξεπεράσει
τα θεσμικά
εμπόδια
γιατί ξέρουν
ποια είναι
η ουσία.