59561 - Νέα γραμματοσειρά

Ν. Λυγερός

Νέα γραμματοσειρά
εγκαταστήσαμε
για να μπορούμε
να μελετούμε
πιο εντατικά
τα ιερογλυφικά
ακολουθώντας
το έργο
του Olivier.