59562 - Με την καταγραφή

Ν. Λυγερός

Με την καταγραφή
βλέπουμε
ότι λειτουργούμε
διαφορετικά
ακόμα
και με γλώσσα
που δεν ξέρουμε
ακόμα
να διαβάσουμε.