59579 - Τι χρώμα

Ν. Λυγερός

Τι χρώμα
θέλει
η ψυχή σου
για να μελετήσουμε
τη μυκηναϊκή
γραφή
με ζωντανό
τρόπο
σαν να ήμασταν
σε ερευνητικό
κέντρο.