59583 - Όταν ακούς το τσέλο

Ν. Λυγερός

Όταν ακούς το τσέλο
και το πιάνο
για τη θυσία
του Αλέξανδρου
Υψηλάντη
αντιλαμβάνεσαι
ότι στη συνέχεια
έρχεται
η Αόρατη Αρχή
της Φιλικής
Εταιρείας
με τα έγχορδα.