59585 - Αυτό που ήταν

Ν. Λυγερός

Αυτό που ήταν
αδιανόητο
στην αρχή
έγινε ουτοπία
με τη σκέψη
της Φιλικής
Εταιρείας
που τόλμησε
να ξεπεράσει
τις αντιστάσεις
της κοινωνίας.