59586 - Η ανθρωπιά

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά
σε φάση
πανδημίας
λειτουργεί
καταλυτικά
και αλλάζει
τον κόσμο
μέσω
των σχέσεων
της ελευθερίας.