59611 - Η Συνθήκη Λωζάνης

Ν. Λυγερός

Η Συνθήκη Λωζάνης
είναι απλώς
η αντικατάσταση
μιας Συνθήκης
των Προαστίων
που εξαρτάται
από τη Συνθήκη
Βερσαλλιών
ενώ η Συνθήκη
Παρισιού
του 1947
είναι σε άλλο
επίπεδο.