59612 - Πρόσεξες

Ν. Λυγερός

Πρόσεξες
ότι τα χρώματα
των Ηνωμένων Εθνών
είναι το γαλάζιο
και το λευκό
ή θεωρείς
ότι είναι
εντελώς
τυχαίο
για αυτόν
τον οργανισμό;