59614 - Πρέπει να είσαι

Ν. Λυγερός

Πρέπει να είσαι
χείμαρρος
όταν πρέπει
ν’ ακουστούν
τα πάντα
σ’ ένα χρονικό
όριο
που είναι
εκ φύσης
περιορισμένο.