59621 - Οι ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Οι ασκήσεις
στο σκάκι
και στο πιάνο
έχουν κοινά
στοιχεία
γιατί και οι δύο
μιλούν
για την ομορφιά
της αλήθειας
του μέλλοντος.