59626 - Η φωτογραφία

Ν. Λυγερός

Η φωτογραφία
ήταν τόσο ζωντανή
που μπορούσες
ν’ αγγίξεις
την εικόνα
και να νιώσεις
ότι έτρεμε
σαν φύλλο
παρτιτούρας
που παίζει
με τον άνεμο.