59627 - Η αίσθηση

Ν. Λυγερός

Η αίσθηση
του ζωντανού
που έχεις
όταν αγγίζεις
τις νότες
της εικόνας
προέρχονται
από τους ήχους
που ακούς
διαβάζοντας
την παρτιτούρα.