59631 - ΙΙ – Η Συνέχεια του Ελληνισμού. Συνέχεια Ι. (Dessin)

Ν. Λυγερός