59643 - Διαβάζοντας

Ν. Λυγερός

Διαβάζοντας
τις πινακίδες
της γραμμικής Β
αντιλαμβάνεσαι
τη βαθύτητα
του Ελληνισμού
αλλά και τη συνέχεια
που είναι
καθοριστική
για το μέλλον
της καινοτομίας;