59650 - Το μοτίβο

Ν. Λυγερός

Το μοτίβο
της Φιλικής
Εταιρείας
παρουσιάζεται
στην Παλιά
Πόλη
του Ναυπλίου
σε κάθε δρόμο
της ιστορίας
και προκαλεί
διακλαδώσεις.