59652 - Ο συντονισμός

Ν. Λυγερός

Ο συντονισμός
που απαιτεί
η Επέτειος
της Επανάστασης
προκαλεί
νέες επαφές
και επιτρέπει
νέες σχέσεις
για τη συνέχεια
του αγώνα
της απελευθέρωσης.