59653 - Η κλασική παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Η κλασική παρτιτούρα
άλλαξε ύφος
μετά την Επανάσταση
γιατί είχε πια
ενσωματώσει στοιχεία
της ιστορίας
και δεν ήταν πια
μια σειρά ήχων
αλλά
στρατηγικό μείγμα
μουσικών οργάνων.