59670 - Στα φωνήεντα

Ν. Λυγερός

Στα φωνήεντα
βλέπουμε
διαφορές
ανάμεσα
στις γραμμικές
αφού η πρώτη
λειτουργεί
με A, I, U
και η δεύτερη
προσθέτει
E και O.