59675 - Με τις στρατηγικές

Ν. Λυγερός

Με τις στρατηγικές
επιλογές
δεν παράγεις
κόστος
ενώ με τακτικές
αναπόφευκτα
θα το δεις
λόγω
δομής.