59677 - Το πρέπον

Ν. Λυγερός

Το πρέπον
έχει πάντα
σημείο
αναφοράς
την ίδια
την Ανθρωπότητα
κι όχι μόνο
τον Ελληνισμό
για να αποφύγει
τα κοινωνικά
στοιχεία.