59691 - Η άδεια

Ν. Λυγερός

Η άδεια
χαρακτηρίζει
τον βάρβαρο
όπως το δικαίωμα
τον Δίκαιο
γι’ αυτό
μην την δίνεις
σε κάποιον
αν δεν υπηρετεί
την Ανθρωπότητα.