59728 - ΙI – Η συνέχεια της παράδοσης. Συνέχεια ΙΙΙ. (Dessin)

Ν. Λυγερός