59729 - ΙII – Η συνέχεια της παράδοσης. Συνέχεια ΙΙΙ. (Dessin)

Ν. Λυγερός