59748 - Η παράδοση

Ν. Λυγερός

Η παράδοση
χωρίς πίστη
εκφυλίζεται
γιατί είναι
απλώς
συντήρηση
χωρίς βάθος
και εμβέλεια
έτσι μοιάζει
με τους ριζοσπάστες.