59749 - Βάρβαροι

Ν. Λυγερός

Βάρβαροι
είναι
οι ριζοσπάστες
που σπάζουν
τα θεμέλια
και οι συντηρητές
που συντηρούν
το κενό
χωρίς
νόημα
για την Ανθρωπότητα.