59750 - Φαντάσου

Ν. Λυγερός

Φαντάσου
τυφλό
που έχει
δικαίωμα
να διαβάσει,
φαντάσου
κουφό
που έχει
δικαίωμα
ν’ ακούσει
μουσική.