59788 - Πριν την Επανάσταση

Ν. Λυγερός

Πριν την Επανάσταση
ο Μάρκος Μπότσαρης
πάλευε μόνο
για Τούρκους
ενάντια σε Τούρκους.
Ήταν ένα πιόνι
που δεν είχε
στρατηγική.
Ήταν μόνο
γενναίος.