59790 - Ο Μάρκος της Επανάστασης

Ν. Λυγερός

Ο Μάρκος της Επανάστασης
μεταμορφώθηκε
γιατί από εκείνη
τη στιγμή
ο αγώνας του
έγινε κομμάτι
του Αγώνα
του Ελληνισμού
που δεν ήταν πια
μόνο τοπικός
αλλά εθνικός.