59791 - Οι μάχες του Μάρκου

Ν. Λυγερός

Οι μάχες του Μάρκου
για την Επανάσταση
προκάλεσαν
τεράστιο
κόστος
στους Οθωμανούς
γιατί ήξερε
τεχνάσματα
τακτικής
που έκαναν
τη διαφορά.