59792 - Η εκστρατεία

Ν. Λυγερός

Η εκστρατεία
του Μαυροκορδάτου
απέτυχε
και οι ήττες
της Πλάκας
και του Πέτα
οδήγησαν
το Σούλι
να παραδοθεί.
Έτσι ο ρόλος
του Μάρκου
τον έφερε
στο Μεσολόγγι.